SEIKO IDEAS CORP.

Giới thiệu công ty

 • pointĐịa chỉ:
 • Tầng 5, Tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • pointTel:
 • +8424-6275-5426, +8424-6273-6989
 • pointVốn:
 • 20,000,000 Yên (Từ tháng 1 năm 2011)
 • pointKhách hàng chính:
 • Thinktanks, Universities
  Japanese & Vietnamese Government Organizations
  Manufacturers, Retail companies
  Advertisement agencies, Mass media, etc

Brochure

brochure

download

Access Map

map