SEIKO IDEAS CORP.

Quá trình kinh doanh

Bảng tóm tắt hoạt động theo nghiệp vụ của Công ty từ khi thành lập năm 2006.

Nghiệp vụ Phiên dịch

<Hội nghị quốc tế - Hội nghị chuyên đề>

 

・ Hội nghị chuyên đề về hóa chất

・ Hội nghị về hệ thống phân tích doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 

 

 

<Hội nghị - Đàm phán - Thuyết trình>

 

・ Hội nghị công nghệ thông tin

・ Hội nghị công nghệ cơ khí điện tử

・ Họp Ban giám đốc

・ Họp Hội đồng quản trị

・ Hội nghị quảng bá phần mềm

・ Đàm phán mua bán phần mềm

・ Đàm phán hợp đồng liên doanh

・ Đàm phán hợp đồng giấy phép

・ Thuyết trình về bảo lãnh tín dụng

・ Thuyết trình về tài chính

・ Thuyết trình về môi trường

・ Thuyết trình về cơ khí thông tin

・ Thuyết trình về công nghệ thông tin

・ Thuyết trình về cơ khí điện tử

・ Thuyết trình về thiết bị y tế

 

 

 

<Nghiên cứu – Hội Thảo>

 

・ Đào tạo kỹ thuật cơ khí thông tin

・ Hội thảo thiết bị mạng

・ Hội thảo công nghệ cơ khí chính xác

・ Hội thảo sản phẩm phần mềm

・ Đào tạo kỹ thuật máy móc môi trường

・ Hội thảo chiến lược kinh doanh

・ Nghiên cứu kỹ thuật

 

 

 

<Triển lãm – Thị sát>

 

・ Thị sát nhà máy chế tạo ô tô

・ Thị sát nhà máy liên quan đến y tế

 

 

<Họp – Đón tiếp - Hỗ trợ>

 

・ Hỗ trợ đón tiếp, tiến hành các buổi lễThảo luận về y học

・ Hỗ trợ quay phim, làm chương trình truyền hình

Nghiệp vụ Biên dịch

・ Biên dịch tài liệu kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực

・ Biên dịch hợp đồng

・ Biên dịch, biên tập tài liệu cho quy trình sản xuất

・ Biên dịch hướng dẫn sử dụng khi chuyển giao kỹ thuật

・ Lập và biên dịch brochure giới thiệu công ty, sản phẩm mới

・ Biên dịch tiêu chuẩn ISO, hướng dẫn quản lý chất lượng

・ Biên dịch tài liệu thuyết trình cho các hội nghị quốc tế

・ Biên dịch tài liệu thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính

・ Biên dịch văn bản pháp luật

・ Biên dịch hướng dẫn vệ sinh an toàn sản xuất

・ Chép lời thoại và biên dịch băng đĩa

・ Biên dịch giáo án dành cho nghiên cứu thực tập

・ Biên dịch, biên tập hướng dẫn sử dụng máy tính (phần cứng và phần mềm)

Điều tra thị trường và Marketing

・ Điều tra dự án phát triển đường cao tốc

・ Điều tra xu thế thị trường máy nông nghiệp

・ Điều tra hệ thống xử lý nước thải

・ Điều tra nhu cầu thị trường quốc tế và xuất khẩu gạo

・ Điều tra khả năng áp dụng hệ thống phân tích doanh nghiệp nhỏ và vừa

・ Điều tra dự án đường sắt đô thị

・ Điều tra thị trường Công nghệ thông tin

・ Điều tra các doanh nghiệp Nhật Bản

・ Điều tra lĩnh vực năng lượng

・ Điều tra lĩnh vực viễn thông

・ Điều tra công ty quảng cáo

・ Phỏng vấn nhóm

Tư vấn

・ Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các dịch vụ sau cấp phép như đăng ký mã số thuế, xin giấy phép lao động và các dịch vụ khác.

・ Dịch vụ kế toán, thuế

Đào tạo ngôn ngữ

・ Các khóa Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp

・ Khóa kỹ năng thuyết trình

・ Khóa đào tạo phiên dịch

・ Khóa đào tạo ứng xử trong kinh doanh

・ Khóa Tiếng Nhật Công nghệ thông tin

・ Khóa đào tạo kỹ năng Ho-ren-so(Báo cáo, liên lạc, trao đổi)
   Số học viên: 5,845 người (tính đến tháng 4 năm 2018)