Dịch vụ

Điều tra thị trường – Kết nối Doanh nghiệp

<Điều tra thị trường>

Cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, điều tra, nghiên cứu thị trường với vai trò là cầu nối hoạt động kinh doanh và con người ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi – Công ty Cổ phần SEIKO IDEAS luôn được quý khách hàng tin cậy ủy thác thực hiện dịch vụ điều tra, nghiên cứu thị trường.

Marketing

<Kết nối Doanh nghiệp>

Chúng tôi – Công ty Cổ phần SEIKO IDEAS hỗ trợ quý khách hàng trọn gói dịch vụ từ giai đoạn tìm kiếm đối tác kinh doanh tốt nhất thông qua các kênh tìm kiếm và khai thác khách hàng của chúng tôi đến giai đoạn hỗ trợ quý khách hàng tiếp cận, giao dịch được với đối tác đó.

matching