Dịch vụ

Phiên dịch

Chúng tôi – Công ty Cổ phần SEIKO IDEAS phái cử phiên dịch trên các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh như Hội thảo Quốc tế, Đàm phán thương mại, Họp nội bộ công ty hay đi thăm quan, làm việc tại nhà máy…Về ngôn ngữ phiên dịch, chúng tôi triển khai các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, trong đó chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về phái cử phiên dịch tiếng Nhật. Chúng tôi không chỉ phái cử phiên dịch đơn thuần mà còn hỗ trợ quý khách hàng từ giai đoạn chuẩn bị điều phối viên, theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện công việc cho đến khi hoàn thành sự vụ.

pointHội nghị Quốc tế - Hội nghị chuyên đề

pointHội thảo chuyên đề – Thuyết trình – Đàm phán

pointNghiên cứu – Hội thảo

pointTriển lãm – Thị sát

pointHọp – Đón tiếp đoàn – Hỗ trợ

inter

Biên dịch:

Chúng tôi – Công ty Cổ phần SEIKO IDEAS luôn đáp ứng nhu cầu biên dịch đa dạng của quý khách hàng. Thậm chí SEIKO IDEAS còn có thể đáp ứng những nghiệp vụ biên dịch với số lượng nhiều, đa ngôn ngữ, trong thời gian bị giới hạn bởi tình hình kinh doanh luôn không ngừng biến đổi.

pointBiên dịch Hợp đồng

pointBiên dịch hướng dẫn sử dụng khi chuyển giao kỹ thuật

pointLập và biên dịch brochure giới thiệu công ty, sản phẩm mới

pointBiên dịch tiêu chuẩn ISO, hướng dẫn quản lý chất lượng

pointBiên dịch tài liệu thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính

pointBiên dịch các tài liệu về pháp luật

pointBiên dịch, biên tập hướng dẫn sử dụng máy tính (phần cứng và phần mềm)

trance