SEIKO JAPANESE CENTER

Ngày nay trong thời đại toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ luôn đòi hỏi con người phải có khả năng giao tiếp tốt. Bộ phận Đào tạo của chúng tôi – Công ty Cổ phần SEIKO IDEAS luôn đi từ thực tế để thay đổi hình thức, chương trình Đào tạo cho phù hợp với nhu cầu Đào tạo ngôn ngữ cũng như đào tạo các kỹ năng khác của quý khách hàng, cung cấp tới quý khách hàng "Dịch vụ đào tạo kỹ năng giao tiếp có tính ứng dụng thực tế"

pointĐào tạo ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Việt

pointĐào tạo kỹ năng mềm: Văn hóa kinh doanh, Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận, Kỹ năng thuyết trình, 5S, Kỹ năng quản lý...

pointKiểm tra năng lực ngoại ngữ

tr1

tr2

tr3

tr4

Đào tạo kỹ năng mềm

◆ Tổng quan Đào tạo phát triển kỹ năng làm việc:SEIKO IDEAS_SOFT SKILL COURSE ORIENTATION (VN)

◆ Một số khóa Đào tạo

MMS01_Kỹ năng quản lý
MMS02_Kỹ năng quản lý
HRS01_Kỹ năng giao tiếp hiệu quả HORENSO
HRS02_ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả HORENSO
Khóa Đào tạo: Khoa học quản trị sản xuất tinh gọn (LEAN MANAGEMENT):LEAN MANAGEMENT (VN)