LIÊN HỆ:

SEIKO IDEAS CORP.

Địa chỉ:Tầng 5, Tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel:+8424-6275-5426 , +8424-6273-6989

Fax:+8424-62736988

Email:info@seiko-ideas.com

tel

LIÊN HỆ THÔNG TIN QUA ĐIỆN THOẠI

Thông tin Tuyển dụng:

+8424-6275-5426

Thông tin Dịch vụ:

+8424-6273-6989

tel

LIÊN HỆ THÔNG TIN QUA EMAIL

Xin hãy điền các thông tin dưới đây để hỏi về dịch vụ, tuyển dụng của chúng tôi.

(*) Những nội dung bắt buộc phải điền.

Tên công ty(*)
Chức danh(*)
Họ tên(*)
Email(*)
TEL
FAX
Dịch vụ yêu cầu(*)

※Vui lòng lựa chọn ít nhất 1 thư mục

Vị trí ứng tuyển (*)

※Vui lòng lựa chọn ít nhất 1 thư mục

Nội dung hỏi (*)
pointMục đích sử dụng các thông tin cá nhân

Những thông tin quý khách hàng cung cấp chúng tôi cam kết sẽ chỉ sử dụng với mục đích để cung cấp thông tin cho quý khách hàng về nội dung cần hỏi mà không sử dụng với các mục đích khác.